Under INFO finns en förklaring till varför du vill bli medlem i STA

 av Ulrika Bohman

VÄLKOMMEN  
Ångermanlandskretsens medlemmar är spridda över ett stort område men de flesta
aktivitetrna sker i Örnsköldsviksområdet.

 

Bilden till vänster kommer från Ravesta Trädgård, bilden till höger är från Inger o Claes trädgård, Bilden på Rönnarna är från Rut-Marie W.

Aktiviteter för oktober och november skickas ut separat och läggs in här på hemsidan samt i vår Facebook-grupp