Vill du bli medlem hos oss i
STA Ångermanlandskretsen? 


Klicka här så öppnas en ny sida. Scrolla ner till formuläret, fyll i dina uppgifter. Obs! Vid  "Välj alternativ": Välj "Ångermanlandskretsen"

Medlemsavgift: 275 kr (STA riks 200 kr och kretsavgift 75 kr) Välkommen! 

Sällskapet TrädgårdsAmatörerna (STA)
grundades 1938 och är föreningen för dig som älskar trädgård.
Föreningen består av 24 kretsar och en specialgrupp


Målsättning:
• Stimulera umgänge och erfarenhetsutbyte mellan personer som är intresserade av prydnadsträdgården, främst inom Norden. 

• Stimulera intresse för odling av prydnadsväxter, gärna ovanliga och tidigare ej odlade arter och sorter
• öka och fördjupa kännedomen om dessa växter, deras ursprung, odlingsvärde samt förökning och odlingsmetoder
• inspirera till mer personliga och varierade prydnadsträdgårdar

En trädgårdsamatör sysslar mest med odling för ögat och det som ger oss stimulans, spänning och massor med trädgårdsnjutning. Vi är odlare på alla kunskapsnivåer.