Bilder från MÄSSOR - MARKNADER - FÖREDRAG 
 


Tack för alla bilder från våra arrangemang: Gun-Britt Moberg, 
Benne Odén, Inger Vestin, Ulla Häggquist, Irene Näsholm