Styrelse och övriga funktionärer 2019

 
Ordförande:
Ulla Häggquist  mobil. 070-321 03 55
 

Kassör: vakant  

Sekreterare: Irene Näsholm mobil. 0660-37 63 17 

Ledamot: Elsa Westberg  mobil. 070-256 16 21 

Ledamot: Gun-Britt Moberg mobil. 073-072 61 71


Ersättare: Inger Vestin, mobil. 070-570 46 17  

Ersättare: Tommy Westin 

Revisor: Christina Schwarz

Revisorersättare: Kerstin Olsson

Utskick av Nyhetsbrev: Inger Vestin

Handledare ”Växtlatin”: Carina Holmström

Fikakommitté: Elsa Westberg och Gulli Molund

FB-gruppen och Hemsida: Bitte Nilsson, mobil. 073 043 83 23 
 

Humlekottar hos Bitte