Styrelse och övriga funktionärer 2015

 
Ordförande:
Ulla Häggquist  mobil 070-321 03 55
 ulla_5@hotmail.com 


Kassör: Gun-Britt Moberg  mobil. 073-072 61 71  moberg.gunbritt@gmail.com

Sekreterare: Irene Näsholm tfn. 0660-37 63 17 
irene.nasholm@o-vik.com  

Ledamot: Elsa Westberg  mobil. 070-256 16 21 
elsa.w@telia.com 

Ersättare: Inger Vestin mobil 070-570 46 17  
vestin.inger@gmail.com 

Ersättare: Tommy Westin 
tommy.westin@gmail.com 

Revisor: Christina Schwarz

Revisorersättare: Kerstin Olsson

Utskick av Nyhetsbrev: Inger Vestin

Handledare ”Växtlatin”: Carina Holmström

Fikakommitté: Elsa Westberg och Gulli Molund

Hemsida och Redaktionsråd: Bitte Nilsson
mobil. 073 043 83 23   bitte2@hotmail.com                             

Ångermanlandskretsen
Våra medlemmar är spridda över ett stort område men de flesta finns i Örnsköldsviksområdet och här är trädgårdsintresset intensivt med inte mindre än NIO trädgårdsföreningar och vi är alltså en av dessa.

Vi ordnar resor varje år och har lyckan, att ha två bussbolag, Mosjö Buss och Lindströms Buss, bland våra medlemmar och deras eget trädgårdsintresse gör det lätt för oss att anordna resor.

Vi deltar i Trädgårdsmässan på Stora Torget sista helgen i maj varje år. En helg under sommaren arrangerar vi "Sommarmöte" tillsammans med de två andra nordliga kretsarna, där växtmarknaden är öppen för alla intresserade.

I övrigt har vi bildföredrag, plantbeställning, trädgårdsbesök, studieträffar i växtlatin, fröträffar och mycket annat intressant.

Styrelsen