Styrelse och övriga funktionärer 2019

 
Ordförande:
Ulla Häggquist  mobil. 070-321 03 55
 

Kassör: Gun-Britt Moberg  mobil. 073-072 61 71  

Sekreterare: Irene Näsholm mobil. 0660-37 63 17 

Ledamot: Elsa Westberg  mobil. 070-256 16 21 

Ersättare: Inger Vestin, mobil. 070-570 46 17  

Ersättare: Tommy Westin 

Revisor: Christina Schwarz

Revisorersättare: Kerstin Olsson

Utskick av Nyhetsbrev: Inger Vestin

Handledare ”Växtlatin”: Carina Holmström

Fikakommitté: Elsa Westberg och Gulli Molund

Hemsida och Redaktionsråd: Bitte Nilsson, mobil. 073 043 83 23 
 

Ångermanlandskretsen
Våra medlemmar är spridda över ett stort område men de flesta finns i Örnsköldsviksområdet och här är trädgårdsintresset intensivt med inte mindre än NIO trädgårdsföreningar och vi är alltså en av dessa.

Vi ordnar resor varje år och har lyckan, att ha två bussbolag, Mosjö Buss och Lindströms Buss, bland våra medlemmar och deras eget trädgårdsintresse gör det lätt för oss att anordna resor.

Vi deltar i Trädgårdsmässan på Stora Torget sista helgen i maj varje år. En helg under sommaren arrangerar vi "Sommarmöte" tillsammans med de två andra nordliga kretsarna, där växtmarknaden är öppen för alla intresserade.

I övrigt har vi bildföredrag, plantbeställning, trädgårdsbesök, studieträffar i växtlatin, fröträffar och mycket annat intressant.
Styrelsen