Ångermanlandskretsen 
startades av
Eiliff Clifford Smith och Gustav Tillén

 

LOTTERIINTÄKTERNA
är en viktig del i vår ekonomi och vi tar därför med stor tacksamhet emot vinster till våra lotterier. 
 

Spontanaktivitet vad är det? Det är en aktivitet som inte finns med i programmet. Oftast besök i en trädgård. Detta meddelas  via mail och  i vår Facebookgupp 

Vi fotograferar vid våra träffar och lägger ut bilderna i vår FaceBook-grupp. Meddela Ulla eller Irene om du INTE vill att vi visar din trädgård på nätet