VÄLKOMMEN


Ångermanlandskretsens medlemmar är spridda över ett stort område men de flesta finns i Örnsköldsviksområdet.
Vi deltar i Trädgårdsmässan på Stora Torget i Ö-vik sista helgen i maj varje år.

En helg under sommaren arrangerar vi "Sommarmöte" tillsammans med de två andra nordliga kretsarna, där växtmarknaden är öppen för alla intresserade.
Vi har bildföredrag, plantbeställning, trädgårdsbesök, resor, studieträffar i växtlatin och mycket annat intressant.

Besök gärna vår FB-grupp "STA Ångermanlandskretsen"

Vill du bli medlem hos oss? Öppna fliken "Gå till Riks" På deras förstasida finns Anmälningsblankett. Kom ihåg att kryssa i önskad krets och välj Ångermanland. 

Fotot här bredvid kommer från Gun-Britt Moberg
De undre fotona är från Inger Vestin

OBS!
Tyvärr får vi fortsätta med att ställa in planerade träffar och föreläsningar
på grund av rådande Coronapandemi, 

Ons 6/5 kl.18.30
 "Bin och bivänliga blommor" Karin Eriksson  berättar om bin. Senarelägg.

Trädgårdsmässan på Stora Torget i Ö-vik är inställd men det kommer att finnas enskilda försäljare på torget. Till exempel kommer Larz Danielsson Spezialplant och George Pettersson med Hostor m.m att finnas där.
Passa på att handla de där lite annorlunda plantorna som du inte hittar i de vanliga handelsträdgårdarna.