Under INFO finns en förklaring till varför du vill bli medlem i STA, skriven av Ulrika Bohman

INBJUDAN 
till medlemskväll hos
Simon´s Trädgård
       Tid: Onsdag den 6 oktober 2021.


mer info finns under fliken INFO

Aktiviteter för september, oktober och november skickas ut separat och läggs in här på hemsidan samt i vår Facebook-grupp

VÄLKOMMEN  
Ångermanlandskretsens medlemmar är spridda över ett stort område men de flesta finns i Örnsköldsviksområdet.

Vi deltar i Trädgårdsmässan på Stora Torget i Ö-vik i slutet på maj varje år.
En helg under sommaren arrangerar vi "Sommarmöte" tillsammans med de två andra nordliga kretsarna, där växtmarknaden är öppen för alla intresserade.

Övriga aktiviteter är bildföredrag,  plantbeställning, trädgårdsbesök, resor, studieträffar i växtlatin och mycket annat intressant.

Besök gärna vår FB-grupp "STA Ångermanlandskretsen"

Vill du bli medlem hos oss? Öppna fliken "Gå till Riks" På deras förstasida finns Anmälningsblankett. Kom ihåg att kryssa i önskad krets och välj Ångermanland.
 Bilden  (Kejsarolvon) kommer från Gun-Britt Moberg

Lök- och Knölhelg 2-3 okt. 2021
Upplandskretsen Sällskapet Trädgårdsamatörerna
Läs mer under INFO-fliken